İletişim

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol:  aylasevimerol@gmail.com

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı:  https://www.ktb.gov.tr/

T. C. Çankırı Valiliği: http://www.cankiri.gov.tr/

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü: http://antropoloji.humanity.ankara.edu.tr/

T. C. Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü:  https://cankiri.ktb.gov.tr/

Çankırı Müzesi:  https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/cankiri/gezilecekyer/cankiri-muzesi

https://instagram.com/corakyerler?igshid=qhchhmbjx27y

https://www.facebook.com/corakyerler/