Anadolu’nun küçük, mütevazi ve çorak bir şehri olan Çankırı’da sekiz milyon yıl önce onlarca canlı türü yaşamıştı. Milyonlarca yıl
toprak altında kalmış bu canlılara ait kalıntılar, burada bir zamanlar hareketli bir yaşamın varlığını göstermektedir. Doğanın  bize
sunduğu bu miras pek çok canlının atasına ait kalıntıları içermektedir. Yıllardır devam eden hassas çalışmalar sonucunda, ortak bir
ekolojiyi paylaşan nesli tükenmiş türlere ait ele geçen buluntular, Anadolu’nun canlı hareketliliğinin bir göstergesidir.

Çorakyerler omurgalı fosil yatağı Çankırı ili Yapraklı yolu üzerinde yer alır ve Geç Miyosen Döneme yani günümüzden 8-7 milyon yıl
öncesine tarihlendirilir. Bakanlar Kurulu Kazısı olarak on üçüncü yılını dolduran Çorakyerler Kazı çalışmaları, her geçen yıl son derece
önemli türlere ait bulgulara ulaşarak gittikçe daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Çorakyerler sağlam fosil bulgu vermesi ve faunal çeşitliliği açısından ülkemiz ve dünya paleontoloji alanında önemli yer edinmiş
lokalitelerden biridir.  Lokalite, dünyada eşine az rastlanan türlere ait fosillerin ele geçtiği bir alan olması açısından önemlidir. Buradan ele
geçen fosiller canlılık tarihi, göç yolları ve fauna çeşitliliği ile yörenin paleocoğrafyasının aydınlatılmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Başlangıcından bu güne dek Çorakyerler kazılarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan bilim heyetleri, bakanlık temsilcileri ve çeşitli
üniversitelerden bu kazıya katılıp büyük özveriyle çalışan öğrencilere,  ayrıca desteklerini esirgemeyen Çankırı Valileri, İl Kültür
Müdürleri, Müze Müdürleri, Müze Araştırmacıları ve Kültür Müdürlüğü çalışanları ile Çankırı esnafı ve halkına sonsuz teşekkürler...
Çorakyerler Kazıları Sitesine Hoş Geldiniz...

                                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL
                                                                                                                                                                                                     Kazı BaşkanıSearch the page
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  Çorakyerler Omurgalı Fosil  Kazısı